healthcare-provider-survey-launch

ინფორმაცია ქართულად | Informacje po polsku | Ova informacija na srpskom jeziku | Esta información en español | Läs informationen på svenska

Bästa vårdgivare!

Transgender Europe (TGEU), är en europeisk människorättsorganisation, gör nu en europeisk undersökning om hälso- och sjukvård för transpersoner i fem länder: Georgien, Polen, Serbien, Spanien och Sverige. Målet med den här undersökningen är att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.

Om du är vårdgivare och verksam i Georgien, Polen, Serbien, Spanien eller Sverige vill vi värför gärna ha svar från dig, oavsett om du har erfarenhet av att ge hälso- och sjukvård åt transpersoner eller inte. Vi vill lära oss av dina erfarenheter av och synpunkter på hur hälso- och sjukvården för transpersoner är organiserad i det land där du är verksam, vilka behov du ser vad gäller utbildning och dina tankar rörande transvård.

healthsurvey (1)გადადით კვლევაზე | Przejdź bezpośrednio do ankiety | Idi direktno na istraživanje | Vé directamente al estudio | Direkt till enkäten | Go directly to survey

Tack för ditt deltagande. Klicka här för att komma till enkäten på det språk som du föredrar (oavsett vilket land du i nuläget bor i och kommer svara utifrån):

[virtual_slide_box id=”8″]
[virtual_slide_box id=”9″]
[virtual_slide_box id=”10″]
[virtual_slide_box id=”11″]
[virtual_slide_box id=”12″]
[virtual_slide_box id=”13″]

KONTACT

RFSL
Vierge Hård, sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom
vierge.hard@rfsl.se

För mer information om själva enkäten, kontakta Adam på Transgender Europe:
Adam Smiley, health officer
health@tgeu.org

 

3521 4