Tożsamość płciowa a prawa człowieka – Dokument tematyczny

autorstwa Thomasa Hammarberga, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy (Publikacje projektu TvT – tom 3)

 

Issue Paper “Human Rights and Gender Identity” Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights. (Polish translation – English original version)

 

 

Issue Paper “Human Rights and Gender Identity” (Polish) PDF

 

Volume 3 in the TvT-Publication Series